slika_ korica_eseja

Filozofski roman u stvari, literarni uvod u filozofiju koja usvaja doduše sve aksiome u ono vreme službenog dijalektičkog materijalizma, smatrajući ih međutim samo golim opisom. Na iskustvu savremenih egzaktnih nauka pokušava vlastito dublje promišljanje realnosti. Stoga se može smatrati i svrsishodnim enciklopedijskim izvodom iz fizike, hemije i molekularne biologije, tj. evolucije, u njemu se međutim predlaže i jedno novo tumačenje Ajnštajnovog postulata konstantne brzine svetlosti, s obzirom, naime, na kvantnu teoriju polja.

Sadržaj:    

SMRT DEDA JOVE  

KRŠTENJE MALE NATE

I

TEZA ILI O MODIFIKACIJI KAUZALNOSTI

Šta je čovek? — analiza

Šta je čovek? — poreklo

Začarani krug ili Čarobni razlog?

Pomoć dolazi s tetka Vojkom

Zaključak

INTERMECO

— neuspeh razložnog pokušaja

INTERMECO

— dovođenja teze do apsurda

II

MODIFIKACIJA ANTITEZE ILI O SVEUKUPNOJ MOGUĆNOSTI

U potrazi — Ni za čim

O jednoj bruci iz đačkih dana

Relativno Ništa i relativno Nešto

Negdašnje Možda ili o Sveukupnoj mogućnosti

Zaključak, pa o jednom praznom pismu.

INTERMECO

— smisao i značaj paradoksa

III

SINTEZA ILI O BOGU

Sveto trojstvo

Dedukcija ili hiljadu lica jednog Boga

IV

FILOZOFIJA PRIRODE ILI BOG NA ISPITU

Mnoštvo elementarnih čestica kao polje Sveukupne mogućnosti

Relacije neodređenosti kao mikroizraz Odsustva razloga

Terorija relativiteta kao makroizraz Odsustva razloga

Dvostruki problem svakako jednake brzine svetlosti

Kraj i beskraj vasione kao jedino rešenje

EPILOG

NAPOMENE

Ovo je treće izdanje Eseja, ponešto i ovaj put popravljeno — te odsad jedino merodavno. Pri tome su popravke isključivo umetničko-jezičke prirode. Davne 1975-te napisao sam o kvarkovima: Ako oni ipak budu pronađeni, ako, tačnije, i budu eksperimentalno napravljeni, biće to samo nove tri od beskonačnog broja mogućih čestica — ovde na strani 97. Ali ako kvarkova kao elementarnih čestica nema, ne znači da ih ne može biti kao mogućih elemenata simetrije. I tu se, na primer, nije imalo šta menjati. Današnje stanje u nauci te moje redove upravo potvrđuje, kvarkovi su samo jedan od pokušaja klasifikacije (i samo utoliko jedno od komplementarnih objašnjenja) danas već više nego dvostrukog broja subatomskih čestica — onda stopedeset, a sada preko trista.

M. N.

148 stranica

80-gramska bezdrvna hartija

Format 12,5 x 20,5 cm

Povez broširan, heftovanjem ojačan

Korice 250-gramske, bindakot, plastificirane

Na poleđini portret autora

Osim u "Prosvetinim" knjižarama u Beogradu, knjiga se po ceni od 300 dinara s poštarinom može naručiti i elektronski (za inostranstvo 10 €)

mine@drenik.net

Isporuka pouzećem,

plaćanje poštaru

Vraćanje na početak

 Dr Živomir Petronijević:

Čitajući ovu knjigu prvi utisak je taj da se radi o izuzetno obrazovanom autoru. Razmatraju se problemi vezani za različite nauke, kao što su: fizika, matematika, biologija, hemija i filozofija. Čitaocu sa manje znanja ova knjiga pruža mogućnost da puno toga nauči. Čitaocu sa više znanja ova knjiga pruža podsticaj za razmišljanja o mnogim problemima, pa i dodatno proučavanje istih. Dobra strana ove knjige je i ta što su vrlo složeni naučni problemi izlagani na vrlo interesantan i, reklo bi se, literaran način. U knjizi ima nekoliko celina koje predstavljaju u čisto literarnom smislu zavidan kvalitet. Interesantno je i tumačenje Ajnštajnovog postulata konstantne brzine svetlosti, primenjujući principe kvantne mehanike.

Zbog izuzetno velikog truda koji je autor morao uložiti pri pisanju ove knjige, zbog dilema i tvrdnji koje je autor postavio i kvaliteta koji je iz svega toga proistekao, smatram da knjigu ESEJ O BOGU treba štampati.

Dr Barbara Bauer:

— Nauka ne može da odgovori (na pitanje o tome kako i zašto je Svet stvoren — dopuna M.N.), nijedna određena nauka.

— Po „Eseju o Bogu“ i „Filozofiji i verovanju“ nema nikakvog razloga u univerzumu (ni za šta posebno i određeno, sem da posebno i određeno ipak mora postojati — dopuna M.N). Svet je beskonačan, ali su pojedinačnosti promenljive i prolazne.

— Esej sadrži nekoliko zanimljivih anegdota.

— Pisan je jasno i zabavno i sadrži nekoliko misaono-provokativnih ideja.