SVETO TROJSTVO

I eto nas — najzad!

Oči u oči sa samim Bogom, s tim beskrajno nepristrasnim DA sa kojim sve živo i sve neživo u poverenju radosno počinje, oči u oči s neumoljivo pravednim NE pred kojim sve staro i sve mlado u strahu zadrhti, s tim jedinstveno logičnim I DA – I NE u kojem sve moćno i sve slabašno svoj smiraj nalazi. To je naša Nada, to je naš Strah, to je naš Bog, to trojstvo

TEZE: Ni za šta posebno i određeno nema nikakvog razloga u Univerzumu...

ANTITEZE: Sveukupna mogućnost kao beskonačni skup svega Nečeg jedini je način postojanja Ničeg...

SINTEZE: Ni za šta posebno i određeno nema nikakvog razloga u Univerzumu — sem da posebno i određeno ipak mora postojati...

I mi drukčije ne možemo — pred tim saznanjem jedine prakolevke i jedinog prapokrova stojimo ravnopravno zajedno sa svim zvezdama na nebu, potpuno ravnopravno sa svom zgodom sveta što će iza nas ostati, a telo nam se bez reči i samo povija u duboki poklon poštovanja i divljenja. I kao da ljubimo u skut samo sunce, ispunjeni smo osećanjem moći i istine. I odjednom živimo hiljadostrukim životom svih žmirkavih zvezdi na crnilu neba. Znamo sve što one znaju, pamtimo sve što one pamte. Imamo najzad ključ. I poput našega deda Jove u kome se gasio život a rađao Bog — držimo ga čvrsto, kao poslednju amajliju. S njim ulazimo u sve tajne Ničeg. Sve možemo shvatiti, sve možemo razumeti, sve protumačiti. Pouzdano idemo iskonskom stazom predaka. I u ovome svetu punom neizvesnosti i bola — odjednom se osećamo jakim da istrajemo. Da se zakunemo čak, da verujemo! Ma kuda stigli, iza nas će ostati istina. Istina naša, istina svih naših predaka. Iskonska istina! I mi se još jednom duboko klanjamo do kraja ispunjeni zahvalnošću i srećom. U nama se rađa misao — podići ćemo spomenik baba Nati, prav i jednostavan kao što je i ona bila. Komad granita i ništa više. Jedini tekst na njemu biće: „Nikakvog posebnog razloga Bog nije imao za njeno postojanje — a ona je ipak živela i rađala. Hvala joj. Njena praunuka Natalija.“

(Deo grave III SINTEZA ILI O BOGU filozofskog romana ESEJ O BOGU)

Vraćanje na Portret

Vraćanje na početak