Dr ŽIVORAD PETRONIJEVIĆ

ŽIKA

(1939, Ljuljaci — 2001, Beograd)

Diplomirao i doktorirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Profesor i redovni profesor mašinskog Fakulteta u Kragujevcu, gde počev od osnova elektrotehnike znalački izgrađuje nastavu teorije kola i energetskih pretvarača, sve do prostiranja elektromagnetnih talasa, linearne, impulsne i digitalne elektronike. Retko se može naići na inženjera mašinstva van Mašinskog fakulteta u Kragujevcu sa boljim i dubljim razumevanjem elektrotehnike, što je pre svega zasluga profesora Petronijevića. Njegov udžbenik OSNOVI ELEKTROTEHNIKE, na primer, pisan je lakonski i jasno ne u slavu autora, već na korist i radost čitaoca.

U Zastava-Razvoju, gde je zatekao skupocenu ali nedovoljno iskorišćenu laboratorijsku opremu za istraživanje i razvoj, pokreće sa svojim saradnicima složene projekte u području buke i vibracija, primenjujući najsavremenije metode obrade stohastičkih procesa, digitalne obrade signala i spektralne analize. Sa profesorom Kojićem prvi primenjuje metodu konačnih elemenata. Kasnije će profesor Kojić ovu metodu usavršiti i stvoriti hardversko-softversku osnovu za njen dalji razvoj i primenu u različitim oblastima, od mašinske struke do bio-tehničkih sistema. To je samo jedan od rezultata po kome se danas prepoznaje Mašinski fakultet u našoj stručnoj javnosti i akademskim institucijama u svetu.

(Prema podacima prof. Dr Stojić Milića

estojic@etf.bg.ac.yu )

Natrag na početak

Natrag na recenziju