BIBLIOGRAFIJA

1965.

Prilaz sintezi amplidinskog servosistema za regulaciju brzine obrtanja motora u vrlo širokom opsegu — Automatika, br. 4/1965,

Ljubljana, Zagreb, Beograd

1966.

Mesto i zadaci regulacije kod nas —

Omladinska fabrika, br.11-12/1966, Železnik

1967.

Kontinualna regulacija u širokom opsegu na prenosnicima mašina alatki — Strojniški vestnik, br. 3/1967, Ljubljana (zajedno sa Daničić Petrom)

1968.

Sistem regulacije brzine obrtanja jednosmernog motora negativnom povratnom spregom po naponu i pozitivnom po struji — Automatika,

br. 2-3/1968

1969.

Prvo putovanjeOktobar, IX/1969, Kraljevo

*

Jedan susret Bazar politika, 25-X-69,

Beograd

1970.

Naš dobri, dobri MićkoBazar politika,

7-XI-70

1972.

Čaj za dvoje Venac, XII/72, Beograd

1974.

PRVI DANIbibliofilsko tiposkript-izdanje

1976.

ESEJ O BOGU, O relativnosti i simetriji

povodom deda Jovine smrti — bibliofilsko tiposkript-izdanje

1978.

Na igranciCetinjski list, 10-XII-78, Cetinje

1982.

POLITIKA, HLEB I KNJIGAtiposkript se čuva u arhivi SANU

1984.

FILOZOFIJA I VEROVANJE, Uvod u misao o protivurečnoj celini — tiposkript se čuva u biblioteci JAZU

1991.

KROZ SOCIJALIZAM DO BOGA, Četiri knjige u jednoj — A-Š delo, Beograd

1993.

PEDESET GODINA DO RATA, Pet priča o socijalizmu iz ličnog ugla — KKK Karađorđević, Beograd

1994.

PESNIK I NJEGOVA ŽENAKPC Skadarlija, Beograd

1995.

Ne recenzija, već reč o snovima i javi Svetlane Đurović Ade, a u kontekstu naše jave uopšte — pogovor zbirci pesama „Snovi i java"

*

Od „Vunenih vremena" do „Ludnice", Prikaz post-titovske književno-duhovne situacije u formi jednog pisma — Moja Srbija, specijalni dvobroj 17-18/95, Beograd

*

Von „Die Zeiten aus Wolle" zu „Das Narrenhaus", Ein Abriß der literarisch-geistigen Situation in Serbien in der Zeit nach Tito, verfaßt in Form eines Briefes LOG-Zeitschrift für internationale Literatur, No. 69/95, 71/96, 73/96, Beč

1996.

ŠEMA I KANT, Tri priče o ljudskoj naravi iz našeg ugla — KPC Skadarlija

1997.

POLJUBACSamostalno izdanje pisca

1998.

NEOBIČNE ŠOFERSKE PRIČE, Za buduće i taze vozače — Samostalno izdanje pisca

1999.

In Wien, (odlomak iz Pesnika i njegove žene) — LOG-Zeitschrift für internationale Literatur, No. 83/99

2000.

PRIČA O OCU I OTAČASTVU — odlomak pod naslovom Portret emitovan 16-XII-2000. na Trećem programu Radio-Beograda

2001.

KNJIŽEVNA AUTOBIOGRAFIJA

2007.

ČETIRI GODIŠNJA DOBA

Oda radosti gospodina NN

2009.

DUGI DANI DRUGI

Dokumentarno-kriminalistički roman u kome će možda biti ubijen i sam pisac

Vraćanje na početak