KROZ SOCIJALIZAM DO RATA

Za izbor odlomaka iz prve četiri knjige (četvorotoma KROZ SOCIJALIZAM DO BOGA) uređen kao zbirka pripovedaka pod gornjim naslovom pisac je 1992. dobio nagradnu povelju Literarne agencije "Barbara Bauer" iz Nju Džersija (U. S. A.)

    Sadržaj:    

Deo I

Kako je počinjalo

PAPIRIĆ

SLOVO POSLE SLOVA

Deo II

Koje su nas nedoumice mučile

ČAJ ZA DVOJE

ČEKANJE

HOĆE LI BITI VREMENA?

Deo III

Kako smo tragali za vlastitom verom, gde nalazili sopsvenu nadu

SMRT DEDA JOVE

KRŠTENJE MALE NATE

Deo IV

Religiozne i ideološke isključivosti, kojih li sve i kakvih?

TETKA

MARKS I MATEMATIKA

Deo V

Posle užasnih razaranja jedino ljubav može da počne ni iz čega kao što je Bog, kažu, stvorio svet iz Ničeg  i onda će biti mesta za sve, za svaku veru i svaku filozofiju

PRAZNO PISMO

NIŠTA I SVE

Vraćanje na početak