DEDA MILAN I OKATI SRESKI PISAR

Video sreski pisar deda Milana kako je za vreme verskog, a to je onda bio i državni praznik, kako je krišom, na zadnja vrata dućana, prodao nekom seljaku opanke. A po zakonu je morao da drži radnju zatvorenom.

(Tu čika Žika isturi jednu nogu, te onako na stazici kraj groba zauze najbolji položaj. Podužna alejica cveća na samoj grobnoj ploči, sveća pod spomen-pločom opet na grobu, a on o životu priča, videlo se da u priči uživa).

Pošalje žandara da ga pozove, da plati kaznu, dva dinara. Jesam, kaže deda Milan, ali i onaj je prodavao, sused, isto neki trgovac. Njega nisam video. A mene si video? Tebe jesam. E, idi u majčinu kad si toliko okat! I tako je morao da plati sad ukupno 32 dinara, 2 plus 30 dinara kazne za uvredu vlasti, čitavu mesečnu zaradu je dao!

— Ovoga video, ovoga nije, kako to da razumem?

— Isto kao i danas, sve politički! Deda Milan je bio demokrata* a sused radikal. A radikali su bili na vlasti.

(Umesto da iz ekonomske moći, ugleda i poverenja — rad, znanje, uložen novac, sve na zakoniti način i način jednake primene zakona — proizilazi politička moć, to da iz političke moći proizilazi, eto, prihod, bilo direktno kao harač ili preko povlašćene trgovine itd, proizilazi, dakle, ekonomska moć, taj obrt su komunisti u jednopartijskom sistemu doveli do savršenstva. Dok iza svega stoji proizvoljna prinuda i oružje!

Ako moja PRIČA O OCU I OTAČASTVU, i tu posebno OTAC, MAJKA I GROB MAJČIN, te najzad i ove PRIČE SA MAJČINOG GROBA makar i u najmanjoj meri doprinesu tome da se ova tradicija bolje razume i bolje rasvetli ne bi li se najzad prevazišla, bio bi to i ocu i majci najlepši spomenik a meni najveće zadovoljstvo i najbolja nagrada za uloženi trud).

                                                   

* Demokratska stranka (Demokratska zajednica, Ljubomir Davidović) osnovana je 1919. od samostalno-radikalne stranke (1902, opet Ljubomir Davidović), Liberalne stranke, Napredne i nekih manjih političkih grupacija.

Vraćanje na početak