Sadrzaj

 

PREDGOVOR PISCA........... 5

Književna kritika........... 6

Izdavači ............7

Dve Svetlane slučajno.......... 9

Gospodin N N i njegova oda radosti ...........15

Čitaocu.. ......... 21

LIBRETO........... 23

Artefakti, au!............ 24

Doktorka Marić............. 30

Kao četiri godišnja doba Vivaldija............ 38

POZORNICA.............. 39

Koronarografija.............. 43

Dr Agasi među anđelima?............... 47

Treba znati gde staviti tačku.. ........ ..50

Baš ju je obradovao!........... 54

UVOD............ 55

A on mislio, mora da je dobro.......... 58

Ona, pak, ne bi ni digla slušalicu........... 60

Već tako u londonskom fazonu........... 63

Sad opet kod kuće............ 66

Međutim, AV blok!......... 69

To lice, on mu se osmehuje........... 73

Ona, pak, ne raspolaže svojim vremenom.... ....... 76

Zavrzlama sa foto aparatom.......... 81

Pa, da je pozove pa će videti.............. 89

ZAŠTO OVO PIŠE............. 93

Petnaesti novembar, subota............. 96

Možda se zatrčao................ 102

Odbrana teze, o bože!............. 106

Hvala na poklonu, hvala bogu!.............. 109

A on se zabrinuo, zaboravila ga!............. 112

Ona, pak, provirila.............. 117

Zašto ovo piše............. 124

ČETIRI GODIŠNJA DOBA................ 130

I............. 142

II............ 194

NA PRAGU PROLEĆA................ 216

III........... 225

POČETKOM LETA............... 251

IV........... 261

U POZNU JESEN..............  275

V............ 297

ZIMA..........  297

POGOVOR PISCA........... 308

EPILOG........... 312

O „SIMPSONOVOJ FORMULI“............ 314

MOLIO BIH TE, MILJANA............ 321

Indeks ..................................................................... 329